Preview Mode Links will not work in preview mode

RevolutJon | En podcast om arbejdsglæde, ledelse, virksomhedskultur og det gode liv


Feb 5, 2019

Idag taler Jon fra https://jon.dk med udlandsdanskeren Mads Singers, der nu i 15 år har boet rundt om i verden. Først i Irland/skotland, sidenhen i sydøstasien. 
 
Vi taler om 2 brede emner. Dels hans arbejde med ledere i hans gerning som coach, og dels om hans oplevelser som netop udlandsdansker. Undervejs kommer Mads med nogle rigtig fine boganbefalinger:
"First, break all the rules" af James K. Harter.
"Talent is overrated" af Jeff Colvin.
 
Vil du læse mere om Mads, evt for at trække på hans coach-gerning, så finder du ham på MadsSingers.com
 
Følg også Jon på hans YouTube kanal og læs nyhedsbrevet Målrettet Mandag med tips til din hverdag. 
 
Kommentarer til podcasten? Skriv til Jon@Jon.dk
Jon på Facebook: https://www.facebook.com/arbejdsglaedetips/
Jon på Twitter: HappyWaysCom