Preview Mode Links will not work in preview mode

RevolutJon | En podcast om arbejdsglæde, ledelse, virksomhedskultur og det gode liv


Jan 27, 2020

Opråb: Sure chefer - den slags forfatter Bob Sutton kalder for røvhuller - påfører virksomheder store, skjulte omkostninger og ødelægger medarbejderes liv. Det må stoppe. I dette afsnit skal vi høre fra to personer der har mødt rødhuller på jobbet, og vi skal se nærmere på hvilken adfærd der er tale om. 

--

Er du leder og vil gerne have støtte i arbejdet med at skabe en god arbejdsplads? Så overvej at deltage i næste hold af Mastermind for ledere, fra Jon.dk. 

Læs mere på https://jon.dk/mastermind/

Følg også Jon på hans YouTube kanal og læs nyhedsbrevet Målrettet Mandag med tips til din hverdag. 
 
Kommentarer til podcasten? Skriv til Jon@Jon.dk
Følg Jon på LinkedIn og få små tips og indsigter dagligt.
Jon på Facebook: https://www.facebook.com/arbejdsglaedetips/
Jon på Twitter: HappyWaysCom
Episodebillede af Astrid Castle @asticastle på Twitter.