Preview Mode Links will not work in preview mode

RevolutJon | En podcast om arbejdsglæde, ledelse, virksomhedskultur og det gode liv


Nov 23, 2021

Jon Kjær Nielsen taler i dette Klub Trivsel interview md adm. dir. Bo Demant, om hans rejse med MaxiZoo. 

Vi taler ledelse, hans fokus på service, trivsel og en kultur af tillid og samarbejde, og vi kommer også omkring sammenlægningen med PetWorld butikkerne i i starten af 2021.

Du kan følge med i seneste nyt fra Jon.dk og Klub Trivsel via nyhedsbrevet Målrettet Mandag.

Kommentarer til podcasten? Skriv til Jon@Jon.dk
Følg også Jon på LinkedIn, hvor der er daglig inspiration.