Preview Mode Links will not work in preview mode

RevolutJon | En podcast om arbejdsglæde, ledelse, virksomhedskultur og det gode liv


Oct 21, 2021

Hjemmearbejde, distancearbejde og de virtuelle samarbejdsformer er kommet for at blive. I dette Klub Trivsel interview møder du Liv Otto Hassert, Ph.D. og partner i Augmenti.

Vi taler om fremtiden for de virtuelle og hybride arbejdsformer, hvad der skete med pandemien og hvordan vi kan gribe muligheder an fremover.

Du kan følge med i seneste nyt fra Jon.dk og Klub Trivsel via nyhedsbrevet Målrettet Mandag.

Kommentarer til podcasten? Skriv til Jon@Jon.dk
Følg også Jon på LinkedIn, hvor der er daglig inspiration.
Jon på Facebook: https://www.facebook.com/arbejdsglaedetips/
Jon på Twitter: HappyWaysCom