Preview Mode Links will not work in preview mode

RevolutJon | En podcast om arbejdsglæde, ledelse, virksomhedskultur og det gode liv


Aug 15, 2018

RevolutJon sender denne gang "forskudt live" og bringer optagelsen af Jons tale om arbejdsglæde til TEDxSquareMile i London. Talen er 10 minutter lang, og undervejs kan du høre publikums reaktioner.

Jon fortæller inden talen mere om TED og TEDx, og efter talen får du hans refleksioner om hvordan der er at lave en kort og præcis tale.

Feedback, spørgsmål eller forslag til emner? Skriv til Jon på jon@jon.dk.